Инструмент за работа при диабетици

Инструмент за работа при диабетици

Описание:

Инструмент за неврологично изследване на чувствителност при диабетици. Има единична, твърда пластмасова нишка (монофиламент), която се извива при сила от 0,1 N.

Използва за изследване на чувствителността в стъпалата и краката - ако възприемането на натиска от монофиламента отсъства, е възможна локална невропатия и се прави и температурен тест за контрол на температурното усещане (другия край на инструмента).

Контакти

+359 988 301195

+359 988 301195